Kalendář pro chov matek

Kalendář ke stažení [xls – 55kB ]

Když jsem začínal s chovem matek, měl jsem problém udržet si přehled o chovu a jednotlivých chovných sériích. Papírový kalendář ve stylu otočného kotouče mi nevyhovoval, na webu jsem našel několik on-line kalendářů, ale stále to nebylo ono. Nakonec jsem pro svoji potřebu vytvořil kalendář v Excelu. Stačí v rozbalovacím seznamu  nastavit datum larvení (den a měsíc) a kalendář vše potřebné vygeneruje. Tedy v tabulce automaticky doplní k důležitým úkolům potřebný den s datumem. Samotný výpočet chovu je na kartě Kalendář.

Kalendář pracuje se dvěma variantami chovu:

 1. vložení matky do čerstvě založeného oplodňáčku
 2. vložení zralého matečníku do oplodňáčku z předešlého chovu (zde doporučuji využít včel v oplodňáčku na dva chovy, více již většinou nezvládnou z důvodu stárnutí včel)

Kalendář dále podle aktuálního roku určí platnou barvu opalitové značky. Do žlutého pole je možné uvést základní údaje o chovné sérii:

 • Kód chovatele (tři písmena z příjmení chovatele, v mém případě HAV). Tato se dále propíší do tabulky pro evidenci oplodňáčků, viz. dále.
 • Číslo chovného včelstva – ve kterém včelstvu jsem založil chovnou sérii
 • Číslo série
 • Kmen nebo linie, kterou pro chov (larvení) používám
 • Původ po matce – kód matky, jejíž plemenivo k chovu používám

Tyto výše popsané body je možné bez omezení do kalendáře dopisovat a buňky pro tyto údaje jsou žlutě podbarveny. Všechny ostatní buňky jsou uzamčeny a není možné je editovat.

Další kartu Oplodňáčky používám pro evidenci osazených oplodňáčků. Eviduji tyto údaje:

 • Chovná série – automaticky se vloží z karty Kalendář
 • Evidenční číslo matky – skládá se z kódu chovatele, posledního dvojčíslí roku líhnutí a čtyřmístného pořadové čísla matky. Kód chovatele a rok se opět automaticky vloží z karty Kalendář, pořadové číslo matky dopisuji ručně (na vytištěný kalendář)
 • Evidenční značka – číslo opalitové značky
 • Číslo oplodňáčku – číslo chovné oplodňáčku, ve kterém je matka osazena.
 • Plněno – datum, kdy jsem oplodňáček osadil matkou (nebo matečníkem, při opakovaném chovu)

Další pole pouze zaškrtnu podle potřeby:

 • Matka, matečník – co jsem osadil
 • Přijato – je matka přijata?
 • Prolety – vrátila se z proletů?
 • Kontrola 1, 2, 3 – když mám potřebu kontrolovat a je-li vše v pořádku
 • Ke zrušení – oplodňáček, ve kterém je něco špatně (např. matka se nevrátila z proletů) a je určen ke zrušení
 • Zrušeno – zrušený oplodňáček
 • Klade –  matka se rozkladla
 • Značeno – matky značím, až včely začnou víčkovat plod. Tak mám jistotu, že není trubcokladná
 • Expedice – matku jsem odebral a zužitkoval

Když založím chovnou sérii, vyplním kalendář, vytisknu a pak už pracuji jen s papírovou verzí, do které dopisuji potřebné údaje. Používám kalendář takto několik let, prošel různými úpravami a nyní bych ho považoval za dokončený. Čas od času jsem kalendář někomu poskytl k dispozici a stále se ozývají zájemci, tak jsem ho umístil na svůj web ke stažení s komentářem. Je volně k použití, dovolil jsem si výpočty uzamknout. Ne pro „utajení“, ale aby někdo neudělal omylem zásah do výpočtů a výsledky by neodpovídaly realitě.

Upozornění – při otevření kalendáře se může objevit hláška, že obsahuje makra, které mohou obsahovat viry. Toto je standardní hláška excelu a stačí ji odkliknou, nebo v nastavení povolit spouštění maker bez upozornění.

Kalendář ke stažení [xls – 55kB ]